Na rieke Hron prevádzkujeme stálu základňu a sme najstaršou požičovňou lodí na Hrone poskytujúcou služby širokej vodáckej verejnosti.

Viac na www.splav-hrona.sk


Prameň
Hron pramení v Horehronskom podolí, na styku s Nízkymi Tatrami a Spišsko-gemerským krasom, na juhovýchodnom úpätí Kráľovej hole (1 946,1 m n. m.) a juhozápadne od sedla Besník (994 m n. m.) v nadmorskej výške približne 980 m n. m. Prameň leží na území NAPANT-u, na katastrálnom území obce Telgárt, cca 3 km na východ od nej.

Ústie
Hron ústi do Dunaja (na 1 716. riečnom kilometri) 2 km juhovýchodne od obce Kamenica nad Hronom a cca 2,5 km SSV od mesta Štúrovo v nadmorskej výške približne 112 m n. m.

Popis rieky Hron
Hron meria 289 km a po Váhu je druhou najväčšou riekou Slovenska.

Horný Hron
Od svojho prameňa po mesto Sliač tečie svižne a má charakter podhorskej rieky. V tomto úseku má kamenisté dno, prevažne husto zarastené brehy a miestami obtiažnosť WV II. Lemujú ho z pravej strany Nízke Tatry a z ľavej Veporské vrchy. Horný úsek v posledných rokoch zaznamenal rapídny nárast návštevnosti vodáckou verejnosťou.

Stredný Hron
Od sútoku so Slatinou (ľavostranný prítok) po VN Veľké Kozmálovce preteká v zovretí Štiavnických vrchov z ľavej strany, Kremnických vrchov, Vtáčnika a Pohronského Inovca z pravej strany. Rieka tečie o poznanie pomalšie. Tento stredný úsek rieky je, z dlhodobého priemeru, vodákmi najnavštevovanejší.

Dolný Hron
Od VN Veľké Kozmálovce vteká Hron do nížiny. Tu je už klasickou nížinnou riekou prepletajúcou sa lužným lesom. Tu vodáka len tak ľahko nestretnete, čomu zodpovedá aj totálne absentujúca infraštruktúra služieb určených vodákom. Táto skutočnosť však pre mnohých robí z dolného Hrona atraktívnu destináciu. Zážitok mierne narúšajú novo postavené MVE bez ohľadu na vodácku verejnosť.

Splavnosť
Najväčší prietok má Hron v mesiacoch apríl a máj, naopak najmenší v januári a februári. V prvých spomenutých mesiacoch je možné splav zahájiť už v Červenej skale, čo však doporučujeme len skúseným vodákom. Auto kemp Gindura v Pohoreľskej Maši je ďalším vhodným miestom na zahájenie jarného splavu. Pre rekreačných vodákov je najrozumnejšie zahájiť splav pod obcou Polomka. Od Polomky je to splavné často až do polovičky júna. V lete voda klesne a vtedy je Hron splavný až od sútoku s Čiernym Hronom vo Chvatimechu. Pozor ale na úsek medzi Lopejom a Dubovou. V Lopeji odčerpávajú vodu pre účely MVE. Tá tečie podzemným potrubím a cestou priberá významné prítoky, ako je Vajskovský potok, Jaseniansky potok a potok Lomnistá. Tento úsek je za letného stavu nesplavný. Preto je rozumné zahájiť splav pod výtokom z MVE v Dubovej. Ďalej je Hron splavný až po ústie do Dunaja.

Na Hrone sa nachádza len niekoľko hatí a malé množstvo MVE. Poväčšinou sú všetky splavné.

Najproblémovejšie miesta:

 • Hať Chvatimech
 • Hať Lopej
 • MVE Šalková
 • MVE Zvolen
 • MVE Hronská Dúbrava
 • VN Veľké Kozmálovce
 • MVE Kálnička
 • MVE Turá
 • Hať v Želiezovciach

O aktuálnom stave a ich splavnosti vás poinformujeme. Upozorníme vás na ich nebezpečenstvá a na alternatívnu možnosť prenesenia.

Ubytovanie a stravovanie
Možnosti stravovania a ubytovania klesajú smerom od prameňa k ústiu Hrona. Najlepšia infraštruktúra je na hornom Hrone, slušné zázemie má i stredný Hron. Naopak na dolnom Hrone nenájdete prakticky nič. O aktuálnych možnostiach vás v prípade záujmu poinformujeme pred zahájením splavu.

Obvyklé miesta stravovania a ubytovania

 • Motorest SALMO, Bujakovo
 • Motorest TOMI, Lopej
 • Motorest Nemecká
 • Táborisko Majerka, Medzibrod
 • Penzión Grajciar, Lučatín
 • Lodenica na Mlynčoku
 • Obec Šalková
 • Kemp u mlčanlivého Fera
 • Fort Geronimo
 • Kemp a bufet Rybárik, Veľká Lúka
 • Táborisko Budča
 • Lodenica KST TEMPO Hliník nad Hronom
 • ATC Revišťské Podzámčie
 • Motorest STOP, Kozárovce
 • Camp Vodník, Jur nad Hronom
 • Kamenica, Ostrov lásky

Náročnosť
Úsek od Červenej skaly po Polomku doporučujeme len skúseným vodákom. Najväčším problémom sú napadané kmene stromov na neprehľadných miestach bez možnosti včasného pristátia pri brehu.

Úsek Polomka – Sliač je vhodný aj pre začiatočníkov, treba však rátať z možnosťou náhodného prevrhnutia a silným prúdením vody. Rozhodne doporučujeme používať plávaciu vestu. V jarných mesiacoch je Hron napĺňaný vodou z topiacich sa snehov, preto je na mieste i neoprén. Postačí však aj dostatok náhradného prezlečenia pre prípad viacnásobného prevrhnutia. V letných mesiacoch, za nízkeho vodného stavu, si však netreba robiť zo spomenutých problémov ťažkú hlavu. Pri náhodnom prevrhnutí sa stačí postaviť a odkráčať na breh.

Úsek Sliač – ústie do Dunaja je už pohoda rodinného charakteru.

Doporučené mapy:
VKÚ Harmanec Turistické mapy – 1: 50000

 • č.123 – Nízke Tatry, Kráľova hoľa
 • č.122 – Nízke Tatry, Chopok
 • č.133 – Poľana
 • č.132 – Kremnické vrchy
 • č.138 – Štiavnické vrchy
 • č.137 – Tríbeč, Pohronský Inovec, Topoľčianky
 • č.155 – Hronská pahorkatina, Levice
 • č.140 – Krupinská planina, Dudince
 • č.142 – Burda, Ipeľská pahorkatina

VKÚ Harmanec Podrobné cykloturistické mapy – 1: 100000

 • č.2 – Orava, Liptov, Horehronie
 • č.8 – Pohronie
 • č.9 – Gemer, Novohrad, Podpoľanie

Boat4u team