Na rieke Váh naša požičovňa lodí prevádzkuje stálu základňu poskytujúcu denne služby širokej vodáckej verejnosti.

Viac na www.splavvahu.sk


Prameň
Váh vzniká sútokom dvoch menších riek – Bieleho a Čierneho Váhu v katastri obce Kráľova Lehota na Liptove. Biely Váh pramení na svahoch Kriváňa vo Vysokých Tatrách, Čierny Váh pramení pod Kráľovou hoľou v Nízkych Tatrách. Povodie Váhu je 10 640 km² (1 064 000 ha).

Ústie
Váh sa vlieva v Komárne do Dunaja na r. km 1767,1 (106,5 m n. m.)

Popis rieky Váh
Váh je najdlhšia slovenská rieka. Meria 403 km. Tečie od Tatier smerom na západ a pri Žiline sa otáča na juh. Nadmorská výška v mieste vzniku pri Kráľovej Lehote je 664 m n. m. Prakticky po celom svojom toku je rieka výrazne poznačená ľudskou činnosťou. Z vodáckeho hľadiska sú zaujímavé i niektoré krátke partie na hornom toku, naša vodácka požičovňa sa však zameriava na úsek spod VN Sĺňava po Sereď. Váh na svojom dolnom toku je krásna rieka s čarovnými zákutiami ako stvorenými pre relax, kúpanie a rybolov. 

Trenčín – Piešťany
Plavba v tomto úseku začína pod hrádzou vodného diela Trenčín a postupne preteká popod masív Považského Inovca. Prúdne úseky sa len miestami striedajú s lenivo tečúcimi partiami takže plavba je svižná a zaujímavá. Pri Novom meste nad Váhom je rekreačné zariadenie Zelená voda, kde odporúčame pre záujemcov o organizované táborenie a reštauračné služby prenocovať. Inak je táborenie možné kdekoľvek.

Na vtoku Váhu do mesta Piešťany sa staré rameno Váhu spojí s Vážskym kanálom a začne vzdutie VN Sĺňava. V prípade pokračovania plavby vás čaká niekoľko kilometrové pádlovanie. Na brehoch Sĺňavy, ako i v meste Piešťany je množstvo ubytovacích a stravovacích možností, taktiež možnosť doplniť zásoby. Na Sĺňave je možné aj využiť služby ATC a počas sezóny je v stredisku celkom rušno.

Úsek odporúčame rozdeliť na dva dni.

VN Sĺňava – Hlohovec
Je to asi najkrajší úsek na Váhu. Cca. jednodenná plavba starým ramenom Váhu od telesa hrádze VN Sĺňava po železničný most v Hlohovci. V tomto úseku je väčšina vody smerovaná do Madunického kanála pre potreby hydroelektrárne. Do starého koryta je vpúšťané len tzv. biologické minimum, čo však bohato postačuje pre plavbu malým športovým plavidlom. Na trase sa striedajú krátke perejnaté partie s dlhšími, lenivo tečúcimi úsekmi. Brehy sú lemované hustým lužným lesom, cez ktorý sa miestami otvárajú výhľady na hrebeň Považského Inovca po ľavej strane. Na trase je niekoľko malebných prístavísk ako stvorených na piknik. Sútok z Madunickým kanálom je len kúsok nad mestom Hlohovec. Po krátkej plavbe zbadáte železničný most. Asi 50 m za ním na ľavom brehu je vhodné miesto ukončenia plavby.

Hlohovec – Sereď
Na tomto úseku si užijete Váh už v jeho plnej sile. Široká rieka prináša prekvapenia za každou zákrutou. Zaujímavým spestrením sú sprašové profily s veľkými kolóniami Brehúľ hnedých. Po ľavej strane sú výhľady na svahy Nitrianskej Pahorkatiny porastenej vinohradmi. Vhodné ukončenie splavu je pri kúpalisku na začiatku Serede.

Sereď – Šaľa
Úsek nevhodný pre turistickú plavbu. Hneď pod Sereďou začína vzdutie VN Kráľová, ktorá končí až pri Galante. Jediná zaujímavosť je výskyt Bobra európskeho na ostrovoch pod Sereďou. Pokračovať v plavbe je vhodné až od prístavu v Šali.

Šaľa – Kolárovo – Komárno
Od prístavu v Šali až po sútok s Malým Dunajom v Kolárove lemujú brehy Váhu prevažne pieskové pláže. Jedinou prekážkou je vodné dielo Selice, ktoré sa dá ľahko preniesť po ľavej strane. Zaujímavosťou je prievoz vo Vlčanoch.

Vážska kaskáda
Váh spôsoboval v minulosti mnohé záplavy, preto bola vybudovaná tzv. vážska kaskáda — systém priehrad a vodných elektrární, čo drasticky obmedzilo splavnosť na Váhu. Prvá je Liptovská Mara, posledné je vodné dielo Selice. Kaskáda má 22 elektrární. Najnovšie je Vodné dielo Žilina.

Prehľad vodných nádrží:

 • Liptovská Mara
 • Bešeňová
 • Krpeľany
 • Vodné dielo Žilina
 • Vodné dielo Hričov
 • Mikšová (na Hričovskom kanáli)
 • Nosice (Priehrada mládeže)
 • Sĺňava
 • Vodné dielo Drahovce – Madunice
 • Vodné dielo Kráľová
 • Vodné dielo Selice

Splavnosť
Celý popisovaný úsek Váhu je splavný aj pre začiatočníkov i rodiny z malými deťmi.

Ubytovanie a stravovanie
V mestách Trenčín, Hlohovec, Sereď, Šaľa a Komárno je množstvo stravovacích a ubytovacích možností blízko rieky. Divoké táborenie je tolerované všade. Aktuálny stav doporučujeme overiť pred plavbou.

Doporučené mapy
VKÚ Harmanec Turistické mapy – 1: 50000

 • č. 130 – Považský Inovec, Piešťany
 • č. 152 – Nitrianska pahorkatina, Hlohovec
 • č. 153 – Podunajská rovina, Diakovce
 • č. 154 – Podunajská rovina, Veľký Meder

VKÚ Harmanec Podrobné cykloturistické mapy – 1: 100000

 • č. 6 – Záhorie, Považie
 • č. 7 – Bratislava, Podunajsko

 

Boat4u team