Dunajské ramená sú poslednou zachovanou tzv. vnútrozemskou deltou na Dunaji. Samotná rieka Dunaj sa postupne rozvetvuje do stoviek ramien, od tých najširších až po vlásočnice na šírku lode, aby sa nakoniec opäť stretli do jednej mohutnej rieky. Hustá spleť ramien, okolitá fauna a flóra si svojim čarom postupne podmaní každého návštevníka.

Splavnosť

Na dunajské ramená sa môžte vybrať i na jednodenný výlet, no odporúča sa v spleti ramien stráviť minimálne víkend. V spojení s rybolovom a táborením sú to nezabudnuteľné chvíle. Dunajské ramená sú prakticky stojatá voda, ktorá je vhodná i pre začiatočníkov. Najvhodnejšia doba pre splav je mesiac máj. Vtedy je menší výskyt komárov a vodohospodársky podnik vytvára na ramenách simulované záplavy. To otvára možnosť plavby i do tých najzapadnutejších ramien.

Zaužívaným nástupným miestom pre splav Dunajských Ramien je obec Bodíky. Dostupná je z Bratislavy cez Čunovo alebo kompou cez Vojku. Ďalšia prístupová cesta vedie cez Gabčíkovo a samotnú hrádzu vodného diela.

V oblasti Dunajských ramien je niekoľko vynikajúcich štýlových reštaurácii. Navštívte i vodné dielo Gabčíkovo, múzeum insitného umenia DANUBIA a areál vodných športov v Čunove. Alebo sa len tak zvezte kompou premávajúcou z Vojky do Kyselice.

Doporučené mapy

VKÚ Harmanec, Turistické mapy – 1: 50 000

  • č. 143 – Gabčíkovo

Boat4u team