Lodné sudy

Lodné sudy slúžia na prechovávanie vecí v suchom stave počas plavby. Sú dôležitým doplnkom pri organizácii splavu. Vyberte si sud podľa náročnosti a dĺžky vami plánovaného splavu.

Lodný sud 50l

Cena: 0,- € (poplatok je zahrnutý v cene plavidla)

Boat4u team