Stornovanie objednávky

Sú prípady, keď sa dlho plánovaný splav z tých či oných dôvodov musí zrušiť. Oznámte nám to prosím v dostatočnom predstihu, aby sme sa vyhli zbytočným nedorozumeniam.

Za stornovanie objednávky si účtujeme storno poplatky:

  • 30 a viac dní pred termínom zahájenia splavu 3 % z celkovej ceny (manipulačný poplatok)
  • 15 – 30 dní pred termínom zahájenia splavu 30 % z celkovej ceny
  • 5 – 15 dní pred termínom zahájenia splavu 50 % z celkovej ceny
  • 0 – 5 dni pred termínom zahájenia splavu 100 % z celkovej ceny

Nájomca nemá nárok na vrátenie peňazí v prípade, že sa rozhodne ukončiť prenájom pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia (napr. o deň skôr) a ani v prípade zlého počasia s výnimkou povodňovej situácie. Povodňovú situáciu vyhlasuje SHMÚ.

Boat4u team